in Eski Blog Yazılarım

C# ile SCOPE_IDENTITY() kullanmak.

MSSQL için geçerli olan SCOPE_IDENTITY() komutu ile o anda eklediğiniz bir satırın otomatik sayı alanının (Identity) değerini döndürür.

Şöyle;

        public static int SiparisNo(int Yaz, string Ciz)
{

using (SqlConnection Baglan = new SqlConnection("string"))
{
int Donen = 0;
using (SqlCommand Ekle = Baglan.CreateCommand())
{
Ekle.CommandText = "INSERT INTO TABLO(yaz,ciz) VALUES(@YAZ,@CIZ) SET @ID = SCOPE_IDENTITY()";

Ekle.Parameters.Add("@YAZ", SqlDbType.Int).Value = Yaz;
Ekle.Parameters.Add("@CIZ", SqlDbType.VarChar, 50).Value = Ciz;
Ekle.Parameters.Add("@ID", SqlDbType.Int).Direction = ParameterDirection.Output;

Baglan.Open();
Ekle.ExecuteNonQuery();
Donen = Convert.ToInt32(Ekle.Parameters["@ID"].Value);
Baglan.Close();
}
}

return Donen;
}

Yorum Bırak

Comment

  1. Merhaba;
    sql bir tabloya eklenen en son verinin id’sini alıp üzerine bir ekleyerek textboxa yazdıracak bir koda ihtiyacım var. yardımcı olabilirmisiniz.?

    Teşekkürler.