in Eski Blog Yazılarım

Netsis Türkçe Karakter ve Transaction

Çok güzel iki örnek.

Birincisi Netsis’in Türkçe karakter problemi ile alakalı.
Netsis
veritabanına ado.net ile bağlandığınız zaman Türkçe karakterleri
çevrimeden verir. Bu sorunu aşmak için ado.net ile gelen herhangi bir
özellik olmadığı için veritabanına bağlanıp veriyi programın içinde
(buzzinez layır) encoding yapmanız gerekiyor. Göksel ÜÇER‘in bloğunda çok güzel bir örnek var.

static string MSTurkce(string windowsTurkce)
{
return Encoding.Default.GetString(Encoding.GetEncoding(1252).GetBytes( windowsTurkce ));
}

static void Test()
{
String test = "ÐÐÜÜÞÞÝÝÖÖÇÇççööiiþþððüü";
Console.WriteLine(MSTurkce("nnTürkçe " + test));
}

Kaynak : http://gokselucer.blogspot.com/2008/01/sqlconnection-nesnesi-ile-netsis-veri.html

İkinci örnek ise Ado.Net ile Transaction kullanımı ile alakalı çok pratik ve bilgilendirici Ahmet Kaymaz‘ın bloğundan.

using System.Transactions;
.....
using (TransactionScope oTrs = new TransactionScope())
{
string CnnStr = "Server=AHMETKAYMAZ;Database=Kitap;Uid=sa;Pwd=123;";
SqlConnection oCnn = new SqlConnection(CnnStr);
string sQry = "UPDATE Musteri SET AdSoyad=’Ayşe Güler1′ WHERE MusteriId=3;";
SqlCommand oCmd = new SqlCommand(sQry, oCnn);
oCnn.Open();
try
{
oCmd.ExecuteNonQuery();
oTrs.Complete();
}
catch(Exception ex)
{
Console.WriteLine("HATA OLUŞTU : "+ ex.Message);
}
}

Kaynak : http://www.ahmetkaymaz.com/2007/05/07/adonet-transaction-islemi-ii-adonet-20/

Bu arada oguzhan.mobi alan adını aldım :) *.mobi uzantılı alan adlarında bir çok jenerik isim boşta alınmayı bekliyor bilginize ;)

Yorum Bırak

Comment

  1. merhaba,
    label işlemi yaptığımda tr karakter hatası düzeliyor fakat grid view çekmeye çalıştığımda tr karakter hatası devam ediyor.
    datagridviewde nasıl kullanacağız ?