in Eski Blog Yazılarım

DataGridView.CellStyle.BackColor

DataGridView’ın satırlarının belli koşula göre renklendirmesini istiyorsanız en sağlıklı çözüm CellFormatting olayında direkt e.CellStyle kullanmak. Başka türlü bir yöntem izlerseniz genelde gridde sort veya ona benzer bir atraksiyon olduğunda ya tüm hücreler renk değiştirir yada renklendirdiğiniz hücreler kaybolur.
Bunu önlemek için aşağıdaki gibi bir yol izleyebilirsiniz.

        private void dataGridView1_CellFormatting(object sender, DataGridViewCellFormattingEventArgs e)
{
e.CellStyle.BackColor = Color.FromName(Renk);
}

Bu olay her hücrede tekrarlandığı için o anki hücre (CurrenCell) i yakalıyorsunuz.

Yorum Bırak

Comment