in Eski Blog Yazılarım

DataGridView içinde Arama

Aradım baya ama güzel bir algoritma bulamadım. Hafiten iş gören bir metod yazdım. Daha geliştirilebilir HasTable ile bulunanlar arasında gezintide sağlanabilir ki onu şimdi yapacak takatım kalmadı :)

        private void Bul(string Gelen)
{
int GelenKarakterSayisi = Gelen.Length;
string SatirIcerigi = String.Empty;
foreach (DataGridViewRow Satir in dataGridView1.Rows)
{
SatirIcerigi = Satir.Cells[0].Value.ToString();
if (Gelen == SatirIcerigi.Substring(0, GelenKarakterSayisi))
{
dataGridView1.CurrentCell = Satir.Cells[0];
return;
}
}
}

Yorum Bırak

Comment