in Eski Blog Yazılarım

Powershell Database Backup Script’i

.Net’in shell’e devşirilmiş hali powershell ile ufak bir veritabanı yedekleme script’i hazırladım. Biraz daha geliştirilebilir tabi ama şimdilik işimizi görüyor :)

[System.Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName("Microsoft.SqlServer.SMO") | Out-Null
[System.Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName("Microsoft.SqlServer.SmoExtended") | Out-Null
[System.Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName("Microsoft.SqlServer.ConnectionInfo") | Out-Null
[System.Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName("Microsoft.SqlServer.SmoEnum") | Out-Null

$server = New-Object ("Microsoft.SqlServer.Management.Smo.Server") ("DATABASE_SERVER")

$dbBackup = new-Object ("Microsoft.SqlServer.Management.Smo.Backup")
$dbBackup.Database = "DATABASENAME"
$dbBackup.Devices.AddDevice("C:YedekBACKUP_DB_NAME.bak", "File")
$dbBackup.Action="Database"
$dbBackup.Initialize = $TRUE
$dbBackup.SqlBackup($server)

Arkasından "Write-zip" metodu ile zip’leyip new-object Net.Mail.SmtpClient("SMTP_SERVER") ile’de e-posta bildirimi yapabiliriz.

Kolay Gelsin.

Yorum Bırak

Comment