in Eski Blog Yazılarım

C# CheckedListBox Data Binding – Data Reading

Geçen gün ufak bir programda lazım oldu biraz kastıktan sonra örendim :)
.NET’in CheckedListBOx kontrolüne bi tabloyu bağlamak isterseniz aşağıdaki kodu kullanabilirsiniz. (Data Binding Olayı)

	OleDbConnection Conn = new OleDbConnection();
	Conn.ConnectionString = MainForm.BaglantiSozu();
	Conn.Open();
		
	DataSet ds = new DataSet();
	OleDbDataAdapter da = new OleDbDataAdapter("SELECT * FROM YEMEKLER",Conn);
	da.Fill(ds,"YEMEKLER");			
			
	checkedListBox1.DataSource = ds.Tables["YEMEKLER"];			
	checkedListBox1.DisplayMember = "yemek_adi";
	checkedListBox1.ValueMember = "id";
	checkedListBox1.DataBindings.Add("SelectedItem",ds,"YEMEKLER.yemek_adi");
			
	Conn.Close();

.NET’in CheckedListBox kontrolündeki seçilen değeri almak için aşağıdaki kodu kullanabilirsiniz.

foreach(object itemChecked in checkedListBox1.CheckedItems)
{
	// Eğer CheckedListBox'ta databinding kullandıysanız DisplayMember ve ValueMember değerlerini okumak için
	// DataRowView kullanmalısınız.

	DataRowView drv = (DataRowView) itemChecked;
	DataRow dr = drv.Row;

	MessageBox.Show(dr[checkedListBox1.ValueMember].ToString());
}

Yorum Bırak

Comment